Anders Nordin

Anders Nordin

Sikkerhetsarkitekt

LinkedIn

Anders er en faglig sterk konsulent med lang erfaring som løsnings-, og sikkerhetsarkitekt i tillegg til utviklerbakgrunn.

Han er vant med å lede team av flere arkitekter, utviklere og fagressurser for å finne de beste løsningene for sine oppdragsgivere.

Frem til slutten av 2017 var han sikkerhetskonsulent hos Capgemini Norge og teknisk ansvarlig for fagområdet Cybersecurity her. Etter dette har han vært hovedarkitekt og deltaker i forskjellige prosjekter som har løftet Politiet oppi skyen.

Anders har gjennomført over 100 sikkerhetstester og penetrasjonstester de siste årene. Både i forvaltning og i utviklingsprosjekter. Dette gjør at han har god oversikt over hva som er nødvendig, og hva det ikke er nødvendig å bruke tid og penger på.

Anders er en løsningsorientert sikkerhetsarkitekt med spisskompetanse innenfor sky- og applikasjonssikkerhet. Trives best i tett samarbeid med teamet /prosjektet da han mener dette gir best sikkerhetsfunksjonalitet som støtter forretningens behov.

Som arkitekt er han opptatt av smidige leveranser av god kvalitet.

Les mer om Anders her