Hilde Wessel Andresen

Hilde Wessel Andresen

Prosjektleder

LinkedIn

Hilde har 17 års fartstid innen ledelse og prosjektering av tekniske prosjekter innenfor IKT, automasjonsinstallasjoner, ventilasjon i grunn, integrerte tekniske systemer i variert industri, bygg og anlegg, herunder også ITB og IKT. Dette gjelder hele byggefasen, inklusive planlegging, prosjektering, koordinering, uttesting og idriftsettelse. I 2020 var hun prosjektleder hos OUS, avd. Rikshospitalet hvor hun ledet et stort oppgraderingsprosjekt – nytt topp-system for sykehusets SD-anlegg.

I tillegg Prosjektledelse for innfasing av ny leverandør av LAN/WAN tjenester for Entur.

I begge prosjekter har hun fungert som teknisk rådgiver, ansvar for planlegging, koordinering og fremdrift i sine prosjekter. Prosjektlederrollen stiller høye krav til teknisk kunnskap og forståelse, og stiller krav til den enkelte prosjektleders arbeidsmetoder, samarbeidsevner og selvstendighet, noe Hilde har.

Hun har jobbet med utviklere i ulike prosjekter, blant annet sanntidsprosjekt hos Buskerud Fylkeskommune (nå Viken). Her har den kommersielle delen med tilstøtende grensesnitt mot Brakar, Nettbuss og Ruter også hatt en stor rolle i implementeringsprosjekt, testing, pilotering og utrulling etc.