Jan Vidar Fredriksen

Jan Vidar Fredriksen

Senior prosjektleder

LinkedIn

Jan Vidar ble tilsatt i Stolt IT i 2022. Han kommer med variert kompetanse fra Forsvaret. Etter 2003 har han hatt en rekke ulike roller opp mot Forsvarets prosjekter for anskaffelse og oppgradering av maritime fly og helikopter, både på prosjekteier-/brukeransvarlig- og anskaffelsessiden.

I perioden 2008-2011 var han delprosjektleder for NH90 prosjektet i Forsvarsmateriell med ansvar for anskaffelse av diverse treningsmedia og simulatorkontrakter. I tillegg har Jan Vidar i ulike perioder i 2012-13 støttet prosjektet for anskaffelse av nye helikopter til Redningstjenesten som rådgiver for utdanning/trening og anskaffelse av treningsmedia/simulator.

Gjennom de ulike rollene har han blant annet hatt ansvaret for utarbeidelsen av kravdokumenter for en rekke prosjekter for maritime patruljefly og helikoptre, samt ledet Luftforsvarets arbeid med sikkerhetsgodkjenning av NH90 med støttesystemer fra NSM (2019-21). Videre har han ledet arbeidet som vurderte lokalisering av maritime helikoptre til Vestlandet.

Jan Vidar er sertifisert som prosjektleder i Forsvaret. I tillegg til befals- og offisersutdanning i Luftforsvaret, har han flyutdanning som taktisk koordinator/toktleder på P-3C Orion.

Med flere års erfaring fra planlegging og gjennomføring av flyoppdrag og prosjektledelse vet Jan Vidar viktigheten av god ledelse, robust planlegging, teamkompetanse, godt teamarbeid og nøyaktighet i utførelsen, men også betydningen av å kunne identifisere risiko/endringer, og raskt iverksette korrigerende tiltak hvis påkrevd.