Ramin Anvar

Ramin Anvar

Utvikler

LinkedIn

For tiden er Ramin utleid som utvikler hos Nelfo. Bedriften er i ferd med å konvertere tradisjonelle applikasjoner over til web. Her anvender blant annet teknologier som ASP.NET MVC, C# og Microsoft SQL Server Management på back-end, og HTML, JavaScript, jQuery og Bootstrap på front-end. Ellers brukes Git og GitHub som Source Code Control.

I perioden januar 2006 frem til juni 2017 var han ansatt som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Her jobbet han med et bredt spekter av prosjekter derav modellering av militær logistikk, effekter av eksplosjoner på omgivelsene og organismer, langtidsplanlegging i Forsvaret og intern kursing av personell innenfor utvikling.

Videre har han jobbet som programvareutvikler i Miros AS. Her var han involvert i alle faser av utvikling, både på front-end og back-end. I tillegg hadde han modellering og simuleringsoppgaver derav utviklling av en komplett signalbehandlingsmodul og bølgeradarens transferfunksjon.

Før dette jobbet han som Høyskolelektor ved Lærerutdanningens IT-seksjonen, HiO. Han hadde ansvaret for tilrettelegging av pensum og undervisning i datafag. Ramin har sin bakgrunn fra UiO, Institutt for Informatikk der han ble tildelt graden Cand.scient. i Matematisk Modellering. Hans kjernekompetanse er innenfor numerisk matematikk, signalbehandling og løsninger av kompliserte ligningssystemer. Samtidig har han hatt objekt-orientert utvikling, algoritmer og datastrukturer, samt statistikk i sin utdanning.

Den lange erfaringen innenfor forskning og utvikling gir han et godt utgangspunkt til å sette seg inn i forskjellige problemstillinger. Som forsker er han vant til selvstendig arbeid, mens erfaringen innenfor utvikling har lært ham betydningen og viktigheten av teamarbeid. Gjennom mange presentasjoner og publikasjoner har han i tillegg opparbeidet gode kommunikasjonsferdigheter, både i norsk og engelsk. Som matematiker har han et godt øye for detaljer, samtidig som han er opptatt av helheten og ovenfra-og-ned problemløsing.