Torstein Molland

Torstein Molland

Utvikler

LinkedIn

Torstein elsker å jobbe metodisk med problemer og legger stor vekt på kvalitet. Han gjør en grundig kartlegging før han iverksetter et nytt prosjekt for å slippe å ta kostbare antagelser i starten som må endres utover. Han liker ikke lettvinte løsninger som kan straffe seg senere.

Videre er Torstein god på å samarbeid og tar gjerne en fasiliterende rolle i et team, med fokus på informasjonsdeling, arbeidsfordeling og inkludering. Han er ofte den som har det store bildet og oversikten i et prosjekt.

Torstein trives i arbeidsprosesser med smidig tilnærming hvor det er kort fra ord til handling og prosessene enkle og effektive.

Språkene Torstein er komfortabel med er React, Angular, .NET, JavaScript, TypeScript, Helm templates, og Python, i tillegg er han naturligvis godt kjent med å jobbe mot SQL og NoSQL databaser. Videre har han erfaring fra migrering av kode og løsninger til Azure ved bruk av OpenShift, brukerautentisering mot Azure AD samt brukerautorisering ved bruk av Open Policy Agent m.v.

Hans kunnskap og erfaring fra en Master i datateknikk fra NTNU, tiden hos MazeMap og DNB er svært nyttige i alle prosjekter han kommer inn i.