Turid Syftestad

Turid Syftestad

Prosjektleder

LinkedIn

Turid har lang erfaring fra internasjonale/nasjonale prosjekter med komplekse operasjonelle modeller og verdikjeder. Erfaring fra forskjellige industrier som telekommunikasjon, offentligsektor, næringsmiddelindustrien, bank& Finans og detaljhandel.

Hun planlegger prosjektinngang grundig, bruker tid på å få god oversikt og med sin tekniske bakgrunn evner hun å forstå arkitektur og datamodeller for effektiv flyt av transaksjoner og data. Turid er opptatt av gode styringsstrukturer som hun effektivt kan bruke gjennom prosjektet.

Endringsledelse og kommunikasjon har vært svært sentralt i de prosjekter hvor hun har vært med i og ledet i tillegg til stort fokus på en god balanse mellom prosess, roller/ansvar, organisasjon og teknologi. Disse hører tett sammen i store ERP prosjekter. Det er mennesker som leverer og erfaringene er at en må lede mennesker forskjellig da det er ulike behov og drivkraft blant prosjektdeltakere.

Politikk er alltid til stede i større organisasjoner og er en del av kompleksiteten som en må forholde seg til i større prosjekt. Hun har i tillegg hatt roller som linjeleder med personalansvar, prosjekteier, prosesseier samt utviklingsleder. Kan lede on-site eller digitalt, har god erfaring med prosjektledelse over nettet under Covid-19.