Stolt IT og Norsk Byggtjeneste AS inngikk i februar et partnerskap

Stolt IT
Stolt IT skal bidra med å utvikle løsningen på en kostnadseffektiv og driftssikker måte.

Norsk Byggtjeneste AS er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Selskapet tilrettelegger for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden. De har nærmere 30 ansatte, en omsetning på vel 56 mill. kroner og eies av handel og industri i byggenæringen. For mer informasjon se www.byggtjeneste.no.

Stolt IT er opptatt av kompetanseoverføring og bidrar med gode software arkitekturprinsipper, testdrevet utvikling, devOps og innsikt i Microsoft Azure. Vi ønsker å gjøre andre gode og sette de i stand til å gjøre jobben på best mulig måte.

Innledningsvis kjører vi en POC på et av undersystemene i løsningen som har med abonnementstyring å gjøre. Her har vi allerede innført en praktisk tilnærming til unit-tester som vil sikre første nivå av applikasjonen. Vi har også fått på plass kontinuerlig integrasjon, slik at utviklerne får umiddelbar feedback på om deres endringer har fått konsekvenser for løsningen som helhet. Her setter vi premissene for et softwaredesign og rutiner som etter hvert kan gjenbrukes i andre systemer.

På sikt ønsker vi også å gå dypere ned i test-automasjon på systemnivå. Vi hjelper også til med å få bedre kontroll på oppdateringer, feilretting og nedetid. I tillegg til å fjerne flaskehalser og redusere connection timeouts.