Arkitektur

Arkitektur

Arkitektur

IT-landskapet blir stadig mer komplekst
Arkitekturen i IT-verdenen blir mer og mer kompleks for hvert år som går. Vi ser utvikling i mange forskjellige retninger og det er stadig større behov for at systemer snakker sammen på tvers av plattformer og teknologier. Dette gjør det nødvendig å ha en sterk og gjennomtenkt arkitektur som støtter de overordnede målene i bedriften.

Funksjonell arkitekt
Våre funksjonelle arkitekter hjelper kunden med å komme fram til hvilke krav og behov prosjektet skal levere på. Om de er en del av et team eller jobber alene, så jobber de for eksempel med løsningsbeskrivelser, design og spesifikasjoner og kan følge disse helt fram til ferdig system. Gjennom sitt arbeid i prosjektene, bidrar våre funksjonelle arkitekter til økt verdiskapning hos kundene.

Teknisk arkitekt
Våre tekniske arkitekter jobber tett på kunden for å arbeide frem en arkitektur som best mulig støtter de behovene kunden har, både kortsiktige og langsiktige. De bidrar med viktig kompetanse i analyse- og designfasen og sørger for at arkitekturen man kommer frem til dekker behovene i prosjektene. Arkitekten tar gjerne ansvaret for at arkitekturen implementeres korrekt og bidrar gjerne med å utvikle og teste den.

Hvorfor velge Stolt IT?

  • Våre arkitekter har lang erfaring innen flere forskjellige plattformer og teknologier
  • Stolt ITs arkitekter har de nødvendige sertifiseringene innen TOGAF og PRINCE2
  • Du velger en partner som har kompetanse i hele verdikjeden fra krav og planlegging til ferdig test- og produksjonssetting