Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Offentlige sektor kjøper inn varer, tjenester og anleggsarbeider for 520 milliarder i året. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at pengene utnyttes best mulig og at innkjøperne bidrar til et konkurransedykting næringsliv. Stolt IT har prosjektledere, testledere og kravfolk som er sertifisert på offentlige anskaffelser. De har alle mange års erfaring fra å hjelpe til med kravutarbeidelse og evaluering av anbud ifm offentlige anskaffelser.
Ta kontakt for mer informasjon.