Testledelse

Testledelse

Testledelse

Alle prosjekter vil inneholde feil
Programvare utvikles av mennesker og vil derfor alltid inneholde feil. Disse feilene senker kvaliteten og er kostbare å rette etter at systemet har blitt satt i produksjon. Med fokus på test og kvalitetssikring fra starten og i hele prosjektet, reduseres kostnadene med å forhindre, finne og rette feilene.

Hvorfor velge Stolt IT?

  • Stolt IT leverer erfarne, kvalitetsbevisste og ISTQB-sertifiserte testledere
  • Våre testledere kan bistå med testrådgiving, gjennomføring av test og forbedring av kundens testprosess
  • Du velger en partner som har kompetanse i hele verdikjeden fra krav og planlegging til ferdig test og produksjonssetting